ปัญหาสังคมวัยรุ่น

ปัญหาสังคมวัยรุ่น ปัญหาร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับ “ความยุ่งวุ่นวายของวัยรุ่น” หลีกเลี่ยงไม่ได้: เรื่องเพศและการใช้สารเสพติด ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะวัยรุ่นในประเทศไทยเท่านั้นแต่เป็นวัยรุ่นทั่วโลกด้วย กลายเป็นว่า ปัญหาเรื่องเพศ ความรุนแรง และการใช้ยาเสพติดมีอยู่ 4 สถานการณ์ที่เป็นปัญหาใหญ่ของวัยรุ่นนาข้าว ในเรื่องของการใช้เงินกับการเสพติดหรือการใช้ชีวิตอย่างไร้ทิศทางนั้นได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาวัยรุ่นไว้อย่างน่าสนใจทั้ง 4 ปัญหา และพ่อแม่และผู้ใหญ่รอบตัวเด็กก็สามารถนำมาเป็นแนวทางได้ เหมาะสำหรับดูแลวัยรุ่นขณะนี้ปัญหาเยาวชนในสังคมไทยทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น นอกจากนี้ วัยรุ่นยังเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของการเจริญเติบโต มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ และต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น การคลอดก่อนกำหนด การทำแท้ง โรคเอดส์ ความรุนแรง ฯลฯ ปัญหาหลักของเยาวชนในปัจจุบัน ได้แก่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาที่เกิดจากการไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและปัญหาความรุนแรง สาเหตุหลักมาจากปัญหาครอบครัว สิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณมีอิทธิพลในทางไม่ดีต่อคุณ และการใช้ความรุนแรงในสังคม

ทั้งทางชีววิทยาและทางจิตสังคมมีความเชื่อมโยงกับการติดต่อทางเพศตั้งแต่เนิ่นๆ เช่น การเข้าสู่วัยแรกรุ่น ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องคือความนับถือตนเองต่ำ พัฒนาการทางศีลธรรมต่ำ ความผูกพันกับพ่อแม่ไม่แน่นอน ความรู้สึกขาดความรัก ลักษณะบุคลิกภาพบางอย่าง เช่น ความหุนหันพลันแล่น เช่น ความสนุกสนานและอันตราย นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่ำ ระดับสติปัญญา ความสำเร็จทางวิชาการ ขาดทักษะชีวิต ขาดความรู้เรื่องเพศและประวัติการล่วงละเมิดทางเพศ วัยรุ่นพบว่าสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาหรือกีฬาเป็นประจำซึ่งเป็นอุปสรรค

ผลกระทบของ ปัญหาสังคมวัยรุ่น

 • ปัญหาต่อต้านผู้ใหญ่ นี่เป็นธีมของเยาวชนด้วย ส่วนใหญ่ที่ไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่ ไว้ใจ และเชื่อฟังเพื่อน อารมณ์รุนแรงในวัยรุ่นมีผลกระทบและปัญหามากมาย
 • ปัญหาการเรียนรู้ การใช้สมอง การรับรู้ ความฉลาดในการเรียนรู้ลดลง วัยรุ่นบางคนออกไปเที่ยวกลางคืนและกระสับกระส่ายความคิดไม่ตรงกับที่เรียนมา ความคิดฟุ้งซ่านส่งผลกระทบต่ออนาคตของการเรียนรู้ของวัยรุ่นโดยไม่รู้ตัว
 • วัยรุ่นบางคนที่ตกหลุมรักในวัยเรียนมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การทำแท้ง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์
 • ปัญหาการติดยาเสพติด การเข้าถึงยาเสพติดของวัยรุ่นก็เป็นปัญหา “การพยายาม” เช่นกัน และช่วงวัยรุ่นของเขาทำให้เขาอยากลองสิ่งใหม่ๆ ปัญหาอีกประการหนึ่งคือปัญหา “ระวังเพื่อน” เพราะรู้สึกเหมือนคนอื่นๆ ไม่เห็นแปลกเลย ตัดสินใจไม่ดี ตกเป็นเหยื่อของสารเสพติด นี่คือปัญหาสังคมที่แก้ไม่ตก

พฤติกรรมวัยรุ่นที่เป็นภัยสังคม

 • ความรุนแรง
  เจตนาหรือส่อเจตนาที่จะทำร้ายบุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลอื่น ความเสียหายนี้อาจเกิดจากความเสียหายทางร่างกายและจิตใจ วัยรุ่นสามารถเป็นนักแสดงและแสดงความรุนแรงได้ตั้งแต่เป็นทารกจนเสียชีวิต ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ปัจจัยแวดล้อม ฯลฯ การศึกษาแสดงให้เห็นว่าวัยรุ่นมีแนวโน้มที่จะถูกทำร้าย (ทำร้าย) มากกว่าผู้ใหญ่ถึงสองเท่า และวันนี้เรารู้ว่าเด็กที่ถูกทำร้ายและทำร้ายผู้อื่นมีอายุน้อยลง นอกจากนี้ เด็กผู้ชายมักจะเป็นทั้งผู้ทำร้ายและเหยื่อมากกว่าเด็กผู้หญิง เด็กผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะถูกทำร้ายมากกว่าเด็กผู้ชาย ยกเว้นเรื่องเพศบางอย่าง การใช้ปืนยังเป็นสาเหตุการตายที่พบบ่อยที่สุดของวัยรุ่น สาเหตุอันดับหนึ่งของความรุนแรงในเยาวชนกำลังเพิ่มขึ้นในสังคมปัจจุบัน และความรุนแรงกำลังเพิ่มขึ้น
 • หนีออกจากบ้าน
  พ่อแม่เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้วัยรุ่นยอมหนีออกจากบ้าน พ่อแม่เลี้ยงดูลูกอย่างเกื้อกูล ไม่กล้าดุลูกเพราะกลัวลูกโกรธ ฉันกังวลว่าลูกของฉันจะบาดเจ็บและไม่อยากอยู่บ้าน การหายตัวไปโดยสมัครใจของเด็กไทยจะเป็นกระแสที่กระตุ้นให้เด็กไทยเลียนแบบเพื่อนและใช้เป็นวิธีต่อรองว่าต้องการอะไรกับพ่อแม่ ผิดหวัง คิดจะหนีออกจากบ้านและทำให้พ่อแม่อับอาย ปัญหาลูกหนีออกจากบ้านยังมีปัญหาน่ากังวลใจอีกมากมายที่ต้องตามมานอกเหนือจากความวิตกในการใช้ชีวิต
 • การใช้สารเสพติด
  ปัญหายาเสพติดของวัยรุ่นเป็นปัญหาใหญ่ในขณะนี้ เท่าที่ฉันรู้ เหตุผลหลักที่ฉันเริ่มเสพยาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นก็เพราะฉันอยากลองอะไรใหม่ๆ ปัญหาอีกอย่างคือ “ตามเพื่อน” จนเป็นกระแส ตอนนี้เด็กบางคนติดยา อีกทั้งสภาพแวดล้อมก็มีส่วนทำให้เกิดปัญหาการติดยา การติดยาค่อนข้างรุนแรงพัฒนาขึ้น เป็นเรื่องของสภาวะอารมณ์.. เด็กๆ หลายคนไม่มีความสุข เศร้าโศกโดยเฉพาะในครอบครัว บาดหมางกัน ในครอบครัวเดือดร้อนสารพัดไม่สนใจพึ่ง
 • ติดการพนัน
  ปัญหาการพนันในปัจจุบันถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สร้างความเสียหายให้กับสังคมไทยอย่างใหญ่หลวง นอกจากนี้ยังไม่จำเป็นต้องมีความรู้ ใครๆ ก็เล่นมันได้ ดังนั้นการจะกำจัดมันออกจากประเทศจึงเป็นเรื่องยาก
 • ขี้หงุดหงิด
  ความรู้สึกของวัยรุ่นหลายคนไม่แน่นอนยิ่งกว่าพายุ วันนี้มีความสุข พรุ่งนี้เศร้า หงุดหงิดง่าย เพราะระดับฮอร์โมนในร่างกายแปรปรวน สิ่งที่วัยรุ่นต้องเผชิญบวกกับความกดดันต่างๆ ที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจ ทำให้พวกเขาสับสนและอ่อนไหวมากขึ้น มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเด็กเอง สามารถแบ่งออกได้หลายประการดังนี้ ฉันมีความต้องการใหม่ และมันจะจริงจัง เมื่อคุณอยากได้สิ่งที่คุณไม่ชอบ พฤติกรรมของคุณก็จะเปลี่ยนไป เด็กที่อ่อนไหวทางเพศจะมองว่าสวยแต่จะระมัดระวังในการแต่งตัวเพื่อสื่อถึงเพศตรงข้าม การให้ความรู้เรื่องเพศที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นในช่วงวัยรุ่น ความกังวลเกี่ยวกับการเจริญเติบโต สติปัญญา และความคิดมีมากขึ้น สนใจหาความรู้ใหม่ๆ ค่อยๆ เริ่มเข้าใจความงาม ความดี ความงาม และความก้าวหน้าในด้านนี้เพื่อพัฒนาความสามารถของตนเอง อยากรู้วิธี รับผิดชอบและเป็นอิสระ อารมณ์เปลี่ยนแปลงรุนแรง บางครั้งชอบ บางครั้งโกรธ ไม่สำคัญว่าคุณจะทำอะไร บรรลุแล้วย่อมเป็นสุข ถ้าคุณทำผิดคุณจะเสียใจ ทำงานหนักขึ้น มีจินตนาการมากขึ้น ผู้คนมักพูดถึงความรัก ความสำเร็จ ความรอด ความสมเพชตัวเอง และความตาย โดยจินตนาการว่าตัวเองเป็นคนสำคัญ หากคุณเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คุณมักจะเชื่อสิ่งนั้นจริงๆ ความสนใจในสมาคมเพิ่มขึ้น ประสาทและความรู้สึกสัมผัสที่เข้าใจความสัมพันธ์และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามนั้นมีความกระตือรือร้นมาก ปัญหาสังคมวัยรุ่น

บทความที่น่าสนใจ